סיכום ישיבות הנהגה – תשפ"ד

ישיבת הנהגה 20.2.24

  

כניסה למערכת