כללי למידה מרחוק

תקנון למידה מרחוק

בלמידה סינכרונית:
1. חלה חובת נוכחות בשיעורים.
2. השיעור מיועד לילדי הכיתה בלבד.
3. השיעור יתחיל בזמן שנקבע, יש להתחבר 5 דקות קודם.
4. המורה מנהלת את השיעור, יש להישמע להנחיותיה.
5. מיקרופון כבוי כברירת מחדל.
6. יש לפתוח מצלמה לאורך כל זמן השיעור ולהיות נוכח.
7. יש אפשרות לתקשר בזמן השיעור באחת משתי האפשרויות: כתיבת הודעה בצ'ט או הרמת יד.
8. אין להשתמש בצ'ט שלא לצורכי השיעור.
9. השימוש בצ'ט הקבוצתי הינו להחלטת המורה.
10. הלמידה מתקיימת בישיבה ליד שולחן.
11. יש להגיע לשיעור מוכנים עם חומרי למידה כגון: מחברת, ספר וכלי כתיבה.
12. הלמידה מרחוק מתקיימת עם תלבושת אחידה.
13. יש לשמור על תרבות דיון ושיח.
14. אין להתעסק בעניינים שאינם קשורים לשיעור במהלכו.
15. אין לקשקש על המסך בזמן השיעור.
16. המשימות שניתנות הן חובה וישמשו להערכה.
17. סיום השיעור יעשה על ידי המורה כשכל המשתתפים יפרדו זה מזה בשלום הדדי. אין לנתק את השיחה, אלא לאחר שהמורה אישרה.

בלמידה א-סינכרונית:
1. המשימות שניתנות הן חובה וישמשו להערכה.
2. יש להגיש את המשימות בזמן שנקבע ע"י המורה.
3. המשימות יעשו על ידי התלמידים בלבד.
4. במשימה קבוצתית על כל חברי הקבוצה לקחת חלק.

כניסה למערכת