עדכונים

תמונות אחרונות

unnamed (8)

"נשק וסע" לשנה"ל תשע"ח

"נשק וסע"

בבית ספרינו פועל מיזם "נשק וסע בבטחה". מהות המיזם היא חינוך ילדינו להתנהגויות בטיחותיות על בסיס דוגמא אישית ומנהיגות הורית ויצירת אווירה חיובית בכל הקשור לבטיחות בדרכים ע"י יישום המיזם ברמה הקהילתית.

האחריות להפעלת המיזם מוטלת על כללי הורי ביה"ס, האחריות לניהולו היא בידי ההנהגה הכיתתית. התורנות תנוהל לפי רשימה שמית של כל כיתה.

בכל בוקר יגיעו שניים-שלושה הורים מתנדבים מהכיתה לביה"ס לביצוע התורנות בין השעות 07:30-08:00, ולהתייצב ליד הנתיב שצבוע באדום. על כל הורה מוטלת האחריות להיות שותף ולהקדיש כתורנות אחת בשנה.

מצורף קישור ללוח התורנויות תשע"ח